PRIMĂRIA RUNCU
09 Martie
Postat de aaa: runcu
Hits: 465

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

Citeste mai mult


 RUNCU
Proiecte de hotărâri
ale consiliului local
Runcu


  Registrul pentru evidenţa proiectelor  
de hotărâri ale consiliului local al
comunei Runcu
Arhiva Proiectelor de hotărâri
poate fi consultată aici:


Citeşte mai departe:


 RUNCU 
Hotărâri adoptate de
consiliul local
Runcu


   Registrul pentru evidenţa hotărârilor  
consiliului local al comunei Runcu
 
Arhiva Hotărârior adoptate
poate fi consultată aici:Citeşte mai departe:
 RUNCU 
Proiecte de hotărâri
ale consiliului local
Runcu


  Registrul pentru evidenţa proiectelor  
de hotărâri ale consiliului local al
comunei Runcu
Arhiva Proiectelor de hotărâri
poate fi consultată aici:


Citeşte mai departe:


 RUNCU 
Hotărâri adoptate de
consiliul local
Runcu


   Registrul pentru evidenţa hotărârilor  
consiliului local al comunei Runcu
 
Arhiva Hotărârior adoptate
poate fi consultată aici:Citeşte mai departe: